Hvad kan man lære om ledelse på et hospice?

Hospiceleder fra Hospice Djursland, Dorit Simonsen, og jeg har i løbet af 2015 besøgt 4 hospicer i Danmark, hvor vi har talt med grupper af medarbejdere og hospicelederne om ledelse på et hospice.

Hvad kaldes der på ledelsesmæssigt, når døden dagligt er med på arbejde?

Vi har fået masser af spændende input om det særlige ved ledelsesopgaven på et hospice, men også masser af interessante perspektiver, som rammer ledelse mere generelt. I 2016 delte vi vores observationer og refleksioner, da alle hospiceledere i Danmark mødtes til deres årlige seminar. Og i efteråret 2017 vil vi forfatte en artikel som belyser, hvad der kan kaldes på ledelsesmæssigt, når døden er en del af arbejdsfeltet.