DET PERSONLIGE MEDARBEJDERSKAB

DET PERSONLIGE MEDARBEJDERSKAB

At tale om det personlige lederskab er efterhånden en naturlighed på de fleste arbejdspladser. At ledere lærer om og får redskaber til at bringe forskellige personlige kompetence i spil i funktionen som leder. Det kan være kompetencer som at kommunikere professionelt, at sikre egen og medarbejdernes motivation, at skabe mening for sig selv og andre, at kende sit ståsted og sine værdier etc.

Men hvad med det personlige medarbejderskab? Medarbejdere bringer også dagligt deres person i spil i arbejdet med borgere, kunder og kollegaer. Hvilke personlige kompetencer kunne det være hensigtsmæssigt som medarbejder at lære om, blive bevidste om og få redskaber til balanceret at bruge professionelt i forskellige relationer? Jeg oplever ofte at den kompetenceudvikling der er fokus på for medarbejdere er den fag-faglige kompetenceudvikling, men hvad med den personlige kompetenceudvikling i en arbejdsmæssig, professionel kontekst? Simpelthen for at understøtte at de personlige kompetencer bruges på en professionel og sund måde, så det ikke ender med et fejlforbrug eller overforbrug af medarbejdernes kompetencer, med ubalance og evt. udbrændthed til følge. 

 

fullsizeoutput_b.jpeg

Det personlige medarbejderskab kunne fx indeholde:

  • Hvordan balancerer du omsorgen, så du ikke slider dig selv op ved ensidigt at yde omsorg overfor borgere og kunder?

  • Hvordan kan du som medarbejder arbejde med oplevelsen af mening i arbejdslivet, når forandringer, vi taler om som et grundvilkår, ikke altid giver mening, men kan efterlade dig med oplevelsen af meningsløshed og håbløshed. Hvordan kan du som medarbejder arbejde med at finde og skabe din mening?

  • Hvornår og hvordan et det muligt at sige nej for dig, som medarbejder? At markere dine grænser?

  • Hvordan finder du balancen i relationsarbejdet, så det ikke ender med relationsforstoppelse?

  • Hvad er dit ståsted som medarbejder?

  • Hvordan værner du om din motivation i dit arbejdsliv?

  • Hvordan navigerer du i forandringer?

  • Hvordan kommunikere og samtaler du professionelt i en til tider presset hverdag, hvor bølgerne kan gå højt på såvel de ydre, som de inde linjer?

Hvad er nødvendigt i det personlige medarbejderskab i Jeres organisation for at understøtte at medarbejderne lykkes og bevarer balancen i arbejdslivet?