helhjertet ledelse

At lede helhjertet handler om, at have sig selv med i sin ledelse. At kende sit ståsted, sit indre kompas og lede derfra. At kende sine styrker og bruge dem aktivt, samt kende sine svagheder og stå ved dem. At vide af, hvorfor man gør som man gør i sit lederskab. Fokus er på lederen som det hele menneske, med hjerne, hjerte og fødder. Tanker, følelser og handlekraft.

IMG_5569.jpg