Til lederrekruttering og -udvikling

Hogan profiltesten kan ifm. lederudvikling pege på emner som lederens motivation og værdier, styrker og udviklingspunkter, og danne rammen for et udviklingsforløb for den enkelte leder og/eller ledergruppen.

Ifm. rekruttering tilbyder jeg, udover Hogan profiltesten, indhentning af referencer. Efter ansættelse af den nye leder anbefales et sparrings-forløb, hvor resultaterne af Hogan profiltesten bruges i udviklingsøjemed, for at støtte lederen i at komme godt fra start, få styrkerne optimalt i spil og sikre en opmærksomhed på udviklingspunkterne.

Hogan profiltesten er specifikt designet til erhvervslivet og udviklet på ledere. Profilens overordnede formål er at kunne forudsige job-performance.

Jeg giver en meget testnær tilbagemelding på profilen, hvor jeg gennemgår selve testen og kandidatens scoringer, incl. udviklingspunkter.

Testen består af 3 delprofiler:

1. Personlighedsprofil - Som bl.a. beskriver hvordan kandidaten omgås andre, griber arbejdsopgaver an, løser problemer og træffer beslutinger.

2. Udviklingsprofil -
Der fortæller, hvordan kandidaten typisk vil reagere under pres og hvad det derfor kan være vigtigt at være opmærksom på.

3. Værdi- og motivationsprofil -
Peger på, hvad der er vigtigt for kandidaten i liv og job, og hvad der motiverer og driver. Profilen kan fortælle noget om, hvilke karriereveje og organisationskulturer, der vil være det mest oplagte match for kandidaten.