Ledelse handler, også, om mennesker. Hele mennesker. Hele livet.

Både mennesket i dig som leder og menneskene i de medarbejdere eller ledere, som du er leder for. Ledelse af dig selv og ledelse af andre.

Som leder er du dit eget vigtigste ledelsesværktøj, hvorfor en rød tråd i al mit arbejde med ledelsesudvikling er evig udvikling af det personlige lederskab. 

Jeg skræddersyer forløb til udvikling af ledelse og ledere, når organisationen og jeres følgeskab har brug for, at I udvikler jer sammen som gruppe, ledere og mennesker.


Ekempler på lederudviklingforløb:


  • Bæredygtig ledelse i vores organisation: Hvad betyder det hos os? Og hvad vil vi gøre?
  • Udvikling af vores ledelsesfundament, som sikrer, at vi sammen leder organisationen i den ønskede retning
  • Det balancerede lederskab - ledelse i balance
  • Udvikling af ledergruppen og et fælles 'vi'
  • Arbejdsglæde - også for ledere! 
  • Det personlige, autentiske lederskab


Bettina er meget tryghedsskabende og skaber en åbenhed og tillid i teamet. Det kan hun, fordi hun er et autentisk menneske, der investerer sig selv i processen og håndterer udfordringer gennem aktiv lytning og undersøgende spørgsmål.

Der er ingen tvivl om, at Bettinas arbejde med lederne har styrket vores organisation. Vi har fået et ledelsesteam, der kender deres opgave og rolle. De er afklarede om, hvad ledelsesopgaven går ud på.


Lisbeth Østergård, Dagtilbudchef, Billund Kommune