Til inspiration, eftertanke og fordybelse

Et oplæg eller en temadag. For afdelingen eller gruppen. For ledere og/eller medarbejdere.

En stund med plads til fordybelse, inspiration og eftertanke. Til dialog, debat og drøftelse. Til nye vaner, handlinger og kulturer.

Emnet kunne være:

  • Servicetjek af mødekultur- og struktur, så møderne bidrager til at vi lykkes med kerneopgaven ift. kunder og borgere.

  • Robuste organisationer med glade og motiverede medarbejdere - hvordan?

  • Mindfulness, pauser og stilhed - hvordan i vores organisation?

  • Et sprog for forandringer - hvordan kan vi tale om forandrings-bøvlet?

  • Langtidsholdbare medarbejdere - hvordan passer vi godt på os selv og hinanden?

  • Det personlige medarbejderskab - et udviklings- og afklaringsforløb for medarbejdere ift. deres komplekse jobfunktion. Læs refleksioner om det personlige medarbejderskab her.