Thomas Reintoft om Bettina Høeg

DU FÅR ALDRIG HYLDEVARER FRA BETTINA

- Du får aldrig hyldevarer fra Bettina Høeg, fortæller Thomas Reintoft, Børne- og Kulturdirektør i Billund Kommune. Hun finder ud af, hvad der er på spil i den konkrete kontekst og skræddersyr et forløb, der matcher. Hun få fat i det essentielle, det der betyder noget for mennesker. Det gør en forskel, og det lykkes - hver gang. Vi har brugt Bettina til mange ting, blandt andet ved rekruttering af nye ledere.

REKRUTTERING AF NYE LEDERE

I rekrutteringsprocessen brugte Bettina Hogan profilen, som er en detaljeret psykologisk test, som tegner en nuanceret og detaljeret psykologisk profil af kandidaterne.                                                                    Thomas Reintoft siger:                                                                                                                                  - Bettina er god til at omsætte den psykologiske profil til konkrete ledelsesmæssige dilemmaer. I stedet for bare at give os et tal, gennemgår hun helt konkret, hvilke dilemmaer og problemstillinger, den enkelte kandidat kan komme ud for i pressede situationer. Det gav stor værdi for os, at vi havde så godt et grundlag i forhold til det personlige, når vi skulle vælge kandidat.

LEDELSESUDVIKLING

- Bettina gør en forskel på en anerkendende og positiv måde. Hun sætter fokus på individets og gruppens styrker og tager udgangspunkt i de ressourcer, de har allerede. Lederne bliver bevidste om det, der virker og gør mere af det. Det giver god energi. Det er fordi, hun altid er engageret, velforberedt og bruger tid og energi på at tilføre situationen det, der er brug for. Bettina Høeg tager sin opgave meget alvorligt, hver gang, udtaler Thomas Reintoft og fortsætter:                                                                                                                     - Bettina er god til at gennemskue relationer. Hun arbejder med individers og gruppers relationer og får mennesker til at forholde sig til deres egen adfærd udefra. Hun hjælper lederne til en øget selverkendelse og indgiver dem lyst og vilje til at arbejde med sig selv. De får pillet ved deres selvbillede og ser sig selv udefra - det åbner for nye muligheder. Lederne er glade for oplevelsen, både ved lederseminarer og individuel coaching. De får sparring, som de kan bruge i deres arbejde som ledere.

Børne- og kulturafdelingen i Billund Kommune

Siden 2008 har Bettina Høeg hjulpet Børne- og Kulturafdelingen i Billund Kommune med organisationsudvikling, lederseminarer, ledergrupper, coaching af ledere - og udført test ved rekruttering af nye ledere til organisationen.