Sæt udvikling af en bæredygtig organisationskultur på den strategiske dagsorden!


- så sikrer du at organisationens strategi og evige kulturudvikling kan gå hånd-i-hånd og spille sammen.


Udvikling af kulturer handler grundlæggende om en løbende forbedring, justering, afvikling og udvikling af vaner og mønstre af adfærd i organisationen. De vaner og mønstre, som I dagligt skaber sammen. Kulturen med dens vaner og mønstre, både de synlige og de mere utydelige, er nemlig nødt til at spille sammen med stratgien, hvis organisationen reelt skal bevæge sig i den ønskede retning.


Jeg har været fødselshjælper på flere skræddersyede kulturforbedringsforløb, fordi det var nødvendigt for organisationen, ledere og medarbejdere, hvis de fortsat skulle lykkes og opleve arbejdsglæde.

"Kultur spiser strategi til morgenmad"


Peter Drucker, amerikansk ledelsesteoretiker