Samtaler, supervision og seminareR 

Har du behov for at blive klogere? Tænke nye tanker? Tænke ud af boksen? Få løst et problem? Fordybe dig i dit lederskab og din organisation?

Jeg tilbyder sparringssamtaler, supervision og seminarer til ledere og ledergrupper.

Naturen er et oplagt sted at søge hen, når fordybelse og refleksion skal have plads. Jeg ynder at inddrage naturen som refleksionsrum i samtalen eller ifm. et lederseminar. 

Jeg har en lang erfaring med at facilitere processer og designe udviklingsforløb. Store som små. Korte som lange. Lette som tunge. Med ledere og/eller medarbejdere. Jeg tror på det lange seje træk, når kultur, mindset og adfærd for alvor skal udvikles, ændres eller justeres.

For at opnå de bedste resultater, vedvarende løsninger, arbejder jeg altid på flere niveauer samtidigt. Den enkelte leder, ledergruppen, hele organisationen og altid med et skarpt fokus på værdien for kunder eller borgere.