Naturen kan noget -

den giver plads til at tænke nye tanker, få ideer og hjælper os til at komme hjem i os selv og komme i kontakt med vores krop, følelser, tanker og sjæl. Herfra kan der sættes ord, retning og handling på næste skridt i udviklingen af det gode liv- og arbejdsliv.

På vandringerne bruger vi naturen som arbejds-, refleksions og pauserum, imens vi går.