Jeg tilbyder samtaler om liv og ledelse til dig som leder eller medarbejder. Til dig som menneske. Til Jer som leder- eller medarbejdergruppe. Samtalerne kan tage form som supervision eller sparring. I naturen, hos mig, hos dig/Jer eller midtimellem. Virtuelt eller via telefon.


Til dig som leder eller medarbejder, dig som menneske, kan samtalerne hjælpe, når du fx:

  • Sidder fast i dit liv, lederskab eller medarbejderskab
  • Er kommet på afveje og har brug for hjælp til at komme tilbage på sporet, og få genoprettet balancen i dit liv- og arbejdsliv
  • Har konkrete tegn på stress og manglende arbejdsglæde 
  • Har et konkret problem, som kræver en løsning
  • Gerne vil udvikle dig som leder eller medarbejder. Som menneske


Til Jer som leder- eller medarbejdergruppe kan samtalerne hjælpe, hvis I fx:

  • Ønsker at udvikle organisationen og har brug for et refleksionsrum med plads til kreativitet og nytænkning, så ny veje kan vise sig
  • Ønsker at udvikle Jer sammen som gruppe for at styrke Jeres holdånd og fælles retning
  • Har brug for supervison på konkrete problemer og udfordringer relateret til Jeres ledelses- eller kerneopgave


Bettina er en dygtig, professionel og empatisk person, leverandør og sparringspartner. Med et højt og bredt fagligt niveau, en professionel, stærk ledelsestilgang og en eminent evne til at stille relevante og dybdeborende spørgsmål formår Bettina at gå ind i en virksomhed på mange niveauer.


Birthe Madsen, Director, Business Support at Falck Danmark A/S