Jeg tager ikke flere nye opgaver, da jeg har besluttet mig for at forfølge min lederdrøm og fremover arbejde med ledelse i rollen som leder.

Jeg er klar til at få forløst mit lederpotentiale og bringe min massive erfaring med forandringsledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø i spil i rollen som leder.
Det kan være som HR Chef, HR Udviklingschef, Udviklingschef eller Afdelingsleder. Alternativt en position med et primært udviklings- eller strategisk indhold.

Det optimale match vil være opgaver, som rummer udvikling, forandring og løbende forbedringer som en del af driften, sammen med strategisk og operationel ledelse. Jeg har et naturligt drive for at kombinere mit forretningsfokus med løbende udvikling af en attraktiv arbejdsplads, som scorer højt på trivsel.

Kernekompetencer
• Strategisk og operationel ledelse
• Målrettet og resultatorienteret
• Forretningsdrevet med et stærkt kunde/borger-fokus
• Drive og lede forandringsprocesser
• Psykisk arbejdsmiljø, herunder stressforebyggelse
• Kan kommunikere og samarbejde med alle niveauer i organisationen

Jeg har stor erfaring med
• Ledelses- og organisationsudvikling
Jeg har drevet et hav af udviklings-, forbedrings- og forandringsprocesser. Fx ifm. fusioner, implementering af ny strategi og værdier. Og som længerevarende kulturforbedringsforløb.
• Etablering og udvikling af leder- og medarbejderteam.
• Coaching og sparring
Individuelt og af grupper af ledere og medarbejdere.
• Rekruttering
Med anvendelse af Hogan og Neo PI-R profiltests.
• Psykisk arbejdsmiljø
Hvor fokus er at styrke den attraktive arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde, og at forebygge stress.
• Undervisning og formidling.